Thursday, November 19, 2009

New way to look at magazines.

I know the Swedish mag Expressen did this a while back, but they targeted them towards mobile phones and not so much desktop computers. Which makes sense cause I mostly read magazines, especially daily ones, while up and about. So when you saw a "tag" on a feature in the mag you could hold it up against your phone and voila you got a video that went with the story.
Why Swedes didn´t like this I have no idea, maybe the video content was week (should have consulted with my unemployed ass) or maybe they just failed in user friendlyness, PC people have a tendency of doing that.

Anyway. Here´s Esquires experiment. Very interesting.
I should probably adapt this to the snow/skateboard industry. But that would be too easy.
Maybe golf...

Here´s the clip, enjoy:

3 comments:

Konrad said...

Skillnaden på det svenska försöket som Aftonbladet hade var att det va ganska kasst innehåll, visserligen kallade det själva för succé http://www.aftonbladet.se/tagga/
Tanken var ju att man skulle "tagga" med en 5 år gammal mobil som nätt å jämt hade färgskärm.... då är det svårt att göra någonting super snärtigt. Å då räknar jag inte det skrivna ordet/journalistiken för den är si så där i just Aftonbladet...

Pierre Wikberg said...

Frågan är varför man ska vända sig till npgot annat än iphonen?
Lika bra att alla skaffar en sån så blir alla nöjdare med livet och fred på jorden kommer allt närmare.

Henke said...

jag är för fred på jorden