Thursday, August 06, 2009

LA MJ Tribute

So someone flew some of the people from Bounce in Stockholm to LA and this was the result.

1 comment:

Anonymous said...

Varför kan jag inte låta bil att enbart stirra på den lätt överviktiga tjejen i oranget hår med matchande orange tröja genom hela videon..?
Haha!